Trắc nghiệm Toán 9 Toán 9 Bài 3 (có đáp án): Đồ thị của hàm số y = ax + b

  • 1399 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Chọn khẳng định đúng về đồ thị hàm số y = ax + b (a  0).

Xem đáp án

Đáp án C

Đồ thị hàm số y = ax + b (a  0) là một đường thẳng

Trường hợp 1: Nếu b = 0 ta có hàm số y = ax .

Đồ thị y = ax là đường thẳng đi qua gốc tọa độ O(0; 0) và điểm A(1; a) .

Trường hợp 2: Nếu b  0 thì đồ thị y = ax + b là đường thẳng đi qua các điểm 

.


Câu 2:

Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào là đồ thị hàm số y = 2x + 1

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Xem đáp án

Đáp án D

* Cho x = 0 ⇒ y = 1 ta được điểm A(0; 1) thuộc trục tung

Cho x = 1 ⇒ y = 3 ta được điểm B (1; 3)

* Đồ thị hàm số y = 2x + 1 đi qua hai điểm có tọa độ (0; 1) và (1; 3) nên hình 1 là đồ thị hàm số y = 2x + 1


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hải Đại
20:52 - 29/11/2020

Câu 7 đáp án của bên máy bị sai