Trắc nghiệm Toán 9 Bài 3 (có đáp án) : Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

  • 1605 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 28 phút

Câu 1:

Cho hệ phương trình xy=53x+2y=18 có nghiệm (x0; y0). Tích x0.y0 là?

Xem đáp án

Ta có 

xy=53x+2y=18x=y+53.y+5+2y=18x=y+53y+15+2y=18x=y+55y=3

y=35x=5+35x=285y=35

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất x; y=285;35x.y =8425

Đáp án: B


Câu 2:

Cho hệ phương trìnhxy=33x4y=2có nghiệm (x, y). Tích x2. y là?

Xem đáp án

Ta có 

xy=33x4y=2x=y+33y+34y=2x=y+3y=7x=10y=7

Vậy hệ  phương trình có nghiệm duy nhất (x; y) = (10; 7)

Do đó: x2y = 102.7 = 700

Đáp án: D


Câu 3:

Cho hệ phương trình 2x7y=810x+3y=21có nghiệm (x; y). Tổng x + y là?

Xem đáp án

Ta có 

2x7y=810x+3y=21x=8+7y210.8+7y2+3y=21

x=8+7y240+35y+3y=21x=8+7y238y=19

x=94y=12x+y=9412=74

Đáp án: D


Câu 4:

Cho hệ phương trình 7x3y=54x+y=2 có nghiệm (x; y). Tổng x + y là?

Xem đáp án

Ta có 7x3y=54x+y=2

7x324x=5y=24xx=1119y=24.1119x=1119y=619

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất x; y=1119;619x+y =519

Đáp án: C


Câu 5:

Số nghiệm của hệ phương trình x2y=32x+2y=6là?

Xem đáp án

Ta có  x2y=32x+2y=6

x=2y322y3+2y=6x=2y32y6+2y=6

x=2y36=6yx=2y3

Vậy hệ phương trình có vô số nghiệm

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Hà Vũ

cảm ơn vietjack

1 năm trước

Hang Nguyen

Hữu ích cho học sinh và mọi người

Bình luận


Bình luận