Trắc nghiệm Toán 9 Bài 5 (có đáp án): Công thức nghiệm thu gọn

  • 1149 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Cho phương trình ax2 + bx + c = 0 (a  0) có biệt thức b = 2b'; ' = b'2 - ac. Phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt khi:

Xem đáp án

Đáp án A

Xét phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có biệt thức b = 2b'; Δ' = b'2 - ac:

• TH1: Nếu Δ' < 0 thì phương trình vô nghiệm

• TH2: Nếu Δ' = 0 thì phương trình có nghiệm kép x1 = x2 = Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

• TH3: Nếu Δ' > 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt x1,2 = Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án


Câu 2:

Cho phương trình ax2 + bx + c = 0 (a  0) có biệt thức b = 2b'; ' = b'2 - ac. Nếu ' = 0 thì:

Xem đáp án

Đáp án C

Xét phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có biệt thức b = 2b'; Δ' = b'2 - ac:

Nếu Δ' = 0 thì phương trình có nghiệm kép x1 = x2 = Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án


Câu 3:

Tính ' và tìm số nghiệm của phương trình 7x2 - 12x + 4 = 0

Xem đáp án

Đáp án B

Phương trình 7x2-12x+4=0 có a = 7; b' = -6; c = 4 suy ra:

Δ'=(b')2-ac=(-6)2-4.7=8>0

Nên phương trình có hai nghiệm phân biệt.


Câu 5:

Tính ' và tìm nghiệm của phương trình 2x2+211x+3=0

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Quý Mai
21:20 - 06/04/2021

tôi ngu wa