Trắc nghiệm Toán 9 Bài 7 (có đáp án): Phương trình quy về phương trình bậc hai (phần 2)

  • 1016 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phương trình x4  6x2  7 = 0 có bao nhiêu nghiệm?

Xem đáp án

Đặt x2 = t (t  0) ta được phương trình t2 – 6t – 7 = 0 (*)

Nhận thấy a – b + c = 1 + 6 – 7 = 0 nên phương trình (*) có hai nghiệm t1 =1 (L); t2=7 (N)

Thay lại cách đặt ta có x2=7x=±7

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm

Đáp án: C


Câu 4:

Phương trình (2x + 1)4  8(2x + 1)2  9 = 0 có tổng các nghiệm là:

Xem đáp án

 

Đặt 2x+12=t t0  ta được 

phương trình t2-8t-9=0 (*)

Ta có: a - b + c = 1 - (-8) + (-9) = 0

nên phương trình (*) có hai nghiệm 

t1=-1 (loi); t2=9 (nhn)

Khi đó: 2x+12=9

 2x+1=32x+1=-3x=1x=-2

Suy ra tổng các nghiệm là 1 + (-2) = - 1

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận