Bộ đề thi thử thpt quốc gia môn Toán cực hay (đề 1)

  • 11144 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng (P): x-2y+3=0. Véc tơ pháp tuyến (P) là:

Xem đáp án

Chọn đáp án A.

Vecto pháp tuyến (P) là n(1;-2;3)


Câu 2:

Trong mặt phẳng Oxy, đường thẳng d: x-2y-1=0 song song với đường thẳng có phương trình sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án D.

Đường thẳng song song với d có phương trình -2x + 4y -1 = 0


Câu 3:

Khối lăng trụ ngũ giác có bao nhiêu mặt?

Xem đáp án

Chọn đáp án A.

Khối lăng trụ ngũ giác đều có 7 mặt.


Câu 4:

Cho sinα.cos(α+β) = sinβ với α+β ≠ π/2 + kπ,α ≠ π/2+lπ(k,l ϵ Z). Ta có:

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận