Đề thi thử ĐGNL ĐHQG Hà Nội năm 2023-2024 (Đề 3)

  • 823 lượt thi

  • 150 câu hỏi

  • 150 phút

Câu 3:

Số nghiệm của phương trình 2x21=5bằng

Xem đáp án
Chọn C.

Ta có 2x21=5x21=log25x2=1+log25x=±1+log25.

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm.

Câu 4:

Cho hệ phương trình x+y=32x+y+x+3=5 có nghiệm duy nhất x0;y0. Tính x0y0.

Xem đáp án
Chọn C.

Ta có x+y=3 (1) 2x+y+x+3=5(2). Điều kiện: 2x+y0x3.

Từ (1) suy ra y=3x thế vào (2) ta được:

2x+3x+x+3=5x+3+x+3=52x+3=5x+3=522x=134

Với x=134y=3134=14 (thỏa mãn điều kiện).

Vậy hệ có nghiệm duy nhất x0;y0=134;14x0y°=13414=1316.

Câu 5:

Trên mặt phẳng Oxy, điểm biểu diễn của số phức z=(32i)2 có tọa độ là

Xem đáp án
Chọn A.
z=(32i)2=912i+(2i)2=512i điểm biểu diễn số phức z là Q(5;12).

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

3 tháng trước

Hải Yến

Bình luận


Bình luận

Thu Hương Trần
11:50 - 20/04/2024

câu 36: 36