Trắc nghiệm Cộng, trừ và nhân số phức có đáp án (Thông hiểu)

  • 1455 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 3:

Cho số phức z1=1+i,z2=23i. Phần ảo của số phức w=z1+z2 là:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

z1=1+iz2=23iw=z1+z2=1+2+13i=32i

=> phần ảo của số phức w là – 2


Câu 5:

Cho số phức z = 2 + 3i. Tìm số phức w=3+2iz+2z¯

Xem đáp án

Đáp án B

w=3+2iz+2z¯=3+2i2+3i+2.23i

=66+4i+9i+46i=4+7i


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

7 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận