Trắc nghiệm Khái niệm về mặt tròn xoay có đáp án - Phần 2 (Nhận biết)

  • 1496 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trục đường tròn là đường thẳng đi qua tâm và:

Xem đáp án

Trục của đường tròn là đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa đường tròn tại tâm của nó.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Mặt tròn xoay không thể có được nếu quay hình nào quanh một đường thẳng?

Xem đáp án

Dựa vào định nghĩa ta thấy các đáp án A, B, C đều là các đường nên khi quay chúng quanh đường thẳng ta được mặt tròn xoay.

Đáp án D là một điểm nên khi quay ta chỉ được một đường tròn, do đó nó không là mặt tròn xoay.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Khi quay nửa đường tròn quanh AB ta được:

Xem đáp án

Khi quay nửa đường tròn đường kính AB quanh trục AB ta được mặt cầu đường kính AB.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Cho hai đường thẳng d và d’ cắt nhau tại điểm O và góc giữa hai đường thẳng là α. Quay đường thẳng d’ quanh d thì số đo α bằng bao nhiêu để mặt tròn xoay nhận được là mặt nón tròn xoay?

Xem đáp án

Trong mặt phẳng (P) cho hai đường thẳng d, d’ cắt nhau tại O và tạo thành góc α0°<α<90°

Khi quay mặt phẳng (P) xung quanh d thì đường thẳng d’ sinh ra một mặt được gọi là mặt nón tròn xoay (gọi tắt là mặt nón).

Do đó điều kiện để có được mặt nón tròn xoay là góc 0°<α<90°

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Cho tam giác AOB vuông tại O. Quay tam giác quanh cạnh OA ta được hình nón có đường sinh và đường cao lần lượt là:

Xem đáp án

Quan sát hình vẽ ta thấy đường sinh là AB và đường cao AO

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận