Trắc nghiệm Ôn tập chương 1 Hình học có đáp án (Vận dụng)

  • 1415 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Tìm x; y trong hình vẽ sau:

Xem đáp án

Ta có: BC = BH + HC = y + 32

Áp dụng hệ thức lượng AB2 = BH. BC trong tam giác vuông ABC ta có:


Câu 4:

Cho ABC vuông tại A. Biết ABAC=57. Đường cao AH = 15cm. Tính HC

Xem đáp án

Theo hệ thức lượng trong tam giác ABC vuông tại A ta có


Câu 5:

Cho ABC vuông tại A, AB = 12cm, AC = 16cm, tia phân giác AD, đường cao AH. Tính HD.

Xem đáp án

Vì AD là phân giác góc A nên theo tính chất đường phân giác trong tam giác ta có

Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông ABC ta có


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận