Trắc nghiệm Ôn tập chương 4 Hình học có đáp án (Nhận biết)

  • 575 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Chọn câu sai. Cho hình trụ có bán kính đáy là R và chiều cao h. Khi đó:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D.

Ta có hình trụ có bán kính đáy là R và chiều cao h. Khi đó

+ Diện tích xung quanh của hình trụ là Sxq=2πRh nên A đúng

+ Diện tích toàn phần của hình trụ là Stp=2πRh+2πR2 nên B đúng

+ Thể tích khối trụ là V=πR2h nên C đúng, D sai

Chú ý: Một số em nhớ nhầm sang công thức tính thể tích khối nón nên chọn đáp án C sai.


Câu 2:

Chọn câu sai.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B.

Ta có:

+ Thể tích hình nón có chiều cao h và bán kính đáy R là V=13πR2h nên A đúng

+ Diện tích hình cầu có bán kính R là S=4πR2 nên C đúng

+ Đường sinh của hình nón có chiều cao h và bán kính R là l=R2+h2 nên D đúng

+ Thể tích khối cầu có bán kính R là V=43πR3 nên B sai.


Câu 3:

Tính diện tích xung quanh của một hình trụ có bán kính đáy là 4cm và chiều cao là 6cm.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A.

Diện tích xung quanh của hình trụ là Sxq=2π.4.6=48πcm2.


Câu 4:

Diện tích toàn phần của một hình trụ có chu vi đường tròn đáy là 12cm và chiều cao là 4cm là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C.

Gọi R là bán kính đường tròn đáy ta có 12=2πRR=6πcm

Diện tích toàn phần của hình trụ là Stp=2π.6π.4+2π.6π2=48+72πcm2

Chú ý: Một số em không chú ý đến đơn vị của diện tích là cm2 nên chọn nhầm đáp án B.


Câu 5:

Một hình trụ có bán kính đáy bằng 5cm và diện tích xung quanh bằng 300πcm2. Chiều cao của hình trụ là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A.

Gọi chiều cao của hình trụ là h. Ta có:

Sxq=2π.R.h2π.5.h=300πh=30cm.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận