Trắc nghiệm Toán 9 Bài 2 (có đáp án): Ứng dụng thức tế tỉ số lượng giác của góc nhọn (phần 2)

  • 994 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 26 phút

Câu 1:

Một cột đèn có bóng trên mặt đất dài 7,5m. Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ bằng 420. Tính chiều cao của cột đèn. (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba)

Xem đáp án

Ta có chiều cao cột đèn là AC; AB = 7,5m và ACB^=420

Xét tam giác ACB vuông tại A có:

AC = AB. tan B = 7,5. tan 420 6,753m

Vậy cột đèn cao 6,753m

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Một cầu trượt trong công việc có độ dốc là 380 và có độ cao là 2,1m. Tính độ dài của mặt cầu trượt. (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Xem đáp án

Ta có chiều cao cột đèn là AC; AB = 6m và ACB^=380

Xét tam giác ACB vuông tại A có:

AC = AB. tan B = 6. tan 280 4,68m

Vậy cột đèn cao 4,69m

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Một cầu trượt trong công viên có độ dốc là 280 và có độ cao là 2,1m. Tính độ dài của mặt cầu trượt. (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Xem đáp án

Ta có độ dài của mặt cầu trượt là AB, AC = 2,1m và ABC^=280

Xét tam giác ACB vuông tại A có:

BC = AB : sin B = 2,1 : sin 2804,47m

Vậy độ dài của mặt cầu trượt là 4,47m

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Một cầu trượt trong công viên có độ dốc là 250 và có độ cao là 2,4m. Tính độ dài của mặt cầu trượt. (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Xem đáp án

Ta có độ dài của mặt cầu trượt là AB, AC = 2,4m và ABC^=250

Xét tam giác ACB vuông tại A có:

BC = AB : sin B = 2,4 : sin 2505,68m

Vậy độ dài của mặt cầu trượt là 5,68m

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận