trắc nghiệm toán 9 (có đáp án) Dạng 1: Nhắc lại và bổ sung khái niệm hàm số và đồ thị hàm số

  • 2136 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hàm số y = f(x) xác định trên D. Với x1, x2 D; x1< x2, khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

 

Cho hàm số  xác định trên tập D. Khi đó:

- Hàm số đồng biến trên D: ∀ x1; x2 ∈ D nếu  x1 > x2 ⇒  f(x1) > f(x2).

- Hàm số nghịch biến trên D: ∀x1; x2 ∈ D nếu x1 > x2 ⇒ f(x1) < f(x2).

Đáp án cần chọn là: A

 


Câu 2:

Cho hàm số y = f(x) xác định trên D. Với x1, x2  D; x1 > x2, khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Cho hàm số y = f(x) xác định trên tập D. Khi đó:

- Hàm số đồng biến trên D:  x1; x2  D nếu  x1 > x2   f(x1) > f(x2).

- Hàm số nghịch biến trên D: x1; x2  D nếu x1 > x2  f(x1) < f(x2).

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Cho hàm số fx = 3  x2. Tính f1.

Xem đáp án

Thay  x = 1 vào hàm số ta được: f1 = 3  12 = 2

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Cho hàm số fx = x3 + x. Tính f2.

Xem đáp án

Thay x = 2 vào hàm số ta được: f2 = 23 + 2 = 10

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Cho hàm số fx = x3  3x  2. Tính 2.f(3)

Xem đáp án

Thay x = 3 vào hàm số ta được: 

f3 = 32  3.3  2 = 16  2. f3 = 2.16 = 32

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

N

9 tháng trước

Ngoc Pham

Bình luận


Bình luận

Quốc Híp
21:44 - 09/11/2020

sai câu 5 rồi Ad ơi