Trắc nghiệm Chương 3: Ôn tập chương III có đáp án (Thông hiểu)

  • 800 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cặp số (x; y) = (1; 3) là nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn nào trong các hệ phương trình sau:

Xem đáp án

Đáp án A

Hệ phương trình có chứa phương trình bậc hai là hệ phương trình ở đáp án D nên loại D

+ Với hệ phương trình A:

xy=2x+y=413=21+342=24=4 (luôn đúng) nên (1; 3) là nghiệm của hệ phương trình xy=2x+y=4

+ Với hệ phương trình B: 2xy=0x+y=4

Thay x = 1; y = 3 ta được 2.13=01+3=41=01+3=4 (vô lý) nên loại B.

+ Với hệ phương trình C: x+y=42x+y=4

Thay x = 1; y = 3 ta được 1+3=42.1+3=44=45=4 (vô lý) nên loại C


Câu 2:

Với m = 1 thì hệ phương trình xy=m+1x+2y=2m+3 có cặp nghiệm (x; y) là:

Xem đáp án

Đáp án A

Thay m = 1 vào hệ phương trình đã cho ta được:

xy=2x+2y=52x2y=4x+2y=53x=9x+2y=5x=3y=1


Câu 3:

Cặp số (x; y) là nghiệm của hệ phương trình 3x4y=22x+y=6 là:

Xem đáp án

Đáp án B

3x4y=22x+y=63x4y=28x+4y=243x4y=211x=22x=2y=3x+24x=2y=2


Câu 4:

Với giá trị nào của m thì hệ phương trình 45x+12y=m+1xy=2 nhận (3; 1) là nghiệm:

Xem đáp án

Đáp án B

Nhận thấy x=3y=1 thỏa mãn x – y = 2 nên ta thay x=3y=1 vào phương trình 45x+12y=m+1 ta được 125+12=m+1m=1910


Câu 5:

Tìm cặp giá trị (a; b) để hai hệ phương trình sau tương đương x2y=1x+y=4 (I)  và axy=22ax+by=7 (II)

Xem đáp án

Đáp án D

Giải hệ phương trình (I) x=1+2y1+2y+y=4x=1+2y3y=3x=3y=1

Hai phương trình tương đương  hai phương trình có cùng tập nghiệm hay (3; 1) cũng là nghiệm của phương trình (II)

Thay x=3y=1 vào hệ phương trình (II) ta được 3a1=26a+b=7a=1b=1


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận