Trắc nghiệm Khái niệm về mặt tròn xoay có đáp án (Nhận biết)

  • 2081 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tính thể tích khối trụ có bán kính R = 3, chiều cao h = 5

Xem đáp án

Đáp án A

Thể tích khối trụ là V = πR2h = 45π.


Câu 2:

Khối trụ tròn xoay có đường cao và bán kính đáy cùng bằng 1 thì thể tích bằng

Xem đáp án

Đáp án D

Thể tích khối trụ là V=π. r². h=π. 1². 1= π


Câu 4:

Tính thể tích khối trụ biết bán kính đáy r=4 cm và chiều cao h=6 cm

Xem đáp án

Đáp án D

Thể tích khối trụ là V=h. Sđáy=6. π. 4²=96π


Câu 5:

Cho một hình trụ có chiều cao bằng 2 và bán kính đáy bằng 3. Thể tích của khối trụ đã cho bằng

Xem đáp án

Đáp án B

Khối trụ có chiều cao h, bán kính đáy r có thể tích là V=π r2h.

Nên thể tích khối trụ đã cho bằng π. 32. 2=18π.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận