Trắc nghiệm Logarit có đáp án (Thông hiểu)

  • 2195 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Chọn mệnh đề đúng:

Xem đáp án


Câu 2:

Cho a là số thực dương. Mệnh đề nào dưới đây đúng

Xem đáp án


Câu 3:

Chọn mệnh đề đúng

Xem đáp án


Câu 4:

Chọn mệnh đề đúngA

Xem đáp án


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận