Trắc nghiệm Ôn tập chương II Hình học 12 có đáp án (Nhận biết)

  • 1701 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cho mặt cầu (S) tâm O, bán kính R và mặt phẳng (P), gọi H là hình chiếu của O trên (P). Nếu R > OH thì:

Xem đáp án

Nếu OH < R thì (P) cắt (S) theo giao tuyến là một đường tròn

Đáp án cần chọn là: A.


Câu 2:

Cho mặt cầu (S) có tâm O bán kính R và đường thẳng d. Nếu d và (S) không có điểm chung thì:

Xem đáp án

Mặt cầu (S) và đường thẳng d không có điểm chung nếu d(O;d)>R

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Trục đa giác đáy là đường thẳng vuông góc với mặt phẳng đáy tại:

Xem đáp án

Trục đa giác đáy: là đường thẳng đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy và vuông góc với mặt phẳng chứa đa giác đáy.

Đáp án cần chọn là: D.


Câu 4:

Trong không gian, tập hợp các điểm cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng là:

Xem đáp án

Mọi điểm nằm trên mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng thì cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng và ngược lại

Đáp án cần chọn là: C.


Câu 5:

Công thức tính diện tích mặt cầu là:

Xem đáp án

Công thức tính diện tích mặt cầu: S=4πR2

Đáp án cần chọn là: B.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận