Trắc nghiệm Số phức có đáp án (Nhận biết)

  • 1660 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Số phức z = a + bi có phần thực là:

Xem đáp án

Đáp án A

Phần thực của số phức z là a


Câu 2:

Kí hiệu a, b là phần thực và phần ảo của số phức 322i. Tính P = ab.

Xem đáp án

Đáp án D

Số phức 322i có phần thực a = 3, phần ảo b = 22

Vậy P=ab=62


Câu 3:

Số phức z = a + bi là số thực nếu:

Xem đáp án

Đáp án B

Số phức z là số thực nếu b = 0.


Câu 4:

Số phức z=2i1 có phần thực là:

Xem đáp án

Đáp án A

Số phức z=2i1 có phần thực là – 1.


Câu 5:

Số phức nào dưới đây là số thuần ảo?

Xem đáp án

Đáp án B

Trong các số phức đã cho chỉ có số phức ở đáp án B có phần thực bằng 0 nên nó là số thuần ảo.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

4 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận