Trắc nghiệm Toán 9(có đáp án) Dạng 5: Hệ số góc của đường thẳng

  • 1410 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Cho đường thẳng d: y = ax + b (a 0). Hệ số góc của đường thẳng d là:

Xem đáp án

Đường thẳng d có phương trình y = ax + b (a  0) có a là hệ số góc

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Cho đường thẳng d: y = kx + b (k  0). Hệ số góc của đường thẳng d là:

Xem đáp án

Đường thẳng d có phương trình y = kx + b (k  0) có –k là hệ số góc

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Cho đường thẳng d: y = ax + b (a > 0). Gọi  là góc tạo bởi tia Ox và d. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án

Cho đường thẳng d có phương trình y = ax + b (a  0)

Gọi  là góc tạo bởi tia Ox và d. Ta có a = tanα

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cho đường thẳng d: y = ax + b (a < 0). Gọi  là góc tạo bởi tia Ox và d. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án

Cho đường thẳng d có phương trình y = ax + b (a  0)

Gọi  là góc tạo bởi tia Ox và d. Ta có a = tanα mà a < 0 nên tanα < 0

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Cho đường thẳng d: y = 2x + 1. Hệ số góc của đường thẳng d là?

Xem đáp án

Đường thẳng d: y = 2x + 1 có hệ số góc là a = 2

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận