Trắc nghiệm Toán 9 Bài 1 (có đáp án): Phương trình bậc nhất hai ẩn

  • 1221 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 2:

Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình 2x+y2-1=0 là phương trình bậc nhất hai ẩn.


Câu 3:

Phương trình nào dưới đây nhận cặp số (-2; 4) làm nghiệm

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Phương trình x - 5y + 7 = 0 nhận cặp số nào sau đây là nghiệm?

Xem đáp án

Đáp án C

+ Thay x = 0; y = 1 vào phương trình x - 5y + 7 = 0 ta được 0 - 5.1 + 7 = 0 ⇔ 2 = 0 (vô lí) nên loại A

+ Thay x = -1; y = 2 vào phương trình x - 5y + 7 = 0 ta được -1 – 5.2 + 7 = 0 hay – 4 = 0 ⇒ (vô lí) nên loại B

+ Thay x = 2; y = 4 vào phương trình x - 5y + 7 = 0 ta được 2 - 5.4 + 7 = 0 ⇔ -11 = 0 (vô lí) nên loại D

+ Thay x = 3; y = 2 vào phương trình x - 5y + 7 = 0 ta được 3 - 5.2 + 7 = 0 ⇔ 0 = 0 (luôn đúng) nên chọn C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận