Đề thi thử ĐGNL ĐHQG Hà Nội năm 2023-2024 (Đề 1)

  • 3404 lượt thi

  • 150 câu hỏi

  • 150 phút

Câu 2:

Cho chuyển động xác định bởi phương trình S=t33t29t, trong đó t được tính bằng giây và S được tính bằng mét. Gia tốc tại thời điểm vận tốc triệt tiêu là

Xem đáp án
Chọn A.

Ta có v(t)=S'(t)=3t26t9,a(t)=v'(t)=6t6

Khi vận tốc triệt tiêu ta có v(t)=03t26t9=0t=3

Khi đó gia tốc là a(3)=6.36=12 m/s2.

Câu 3:

Phương trình log3x=2 có nghiệm là

Xem đáp án
Chọn A.
Ta có: log3x=2x>0x=32x=9

Câu 4:

Nghiệm của bất phương trình |x1|x+2<1 

Xem đáp án
Chọn A.

Điều kiện xác định: x2

Cách làm thông thường là xét dấu |x1|=x1,x11x,x<1 và làm bình thường.

Cách tư duy nhanh do |x1|0 nên khi x+2<0x<2 thì |x1|x+2<1 luôn đúng.

Ta cần xét thêm trường hợp x + 2 > 0.

Khi đó |x1|x+2<1|x1|<x+2(x+2)<x1<x+2x>12

Vậy tập nghiệm S=(;2)12;+

Câu 5:

Gọi zo là nghiệm phức có phần ào dương của phương trình z2 - 2z + 10 = 0. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm H biểu diễn số phức w = izo là

Xem đáp án
Chọn B.

Sử dụng casio ta được nghiệm phương trình z22z+10=0 là z=1+3iz=13i.

z0 là nghiệm phức có phần ảo dương nên z0=1+3i.

Khi đó: w=iz0=i(1+3i)=3+i.

Suy ra số phức w=iz0 có điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ Oxy là H(3;1).

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

5 tháng trước

Lê Thu Thủy

M

1 tháng trước

Minh Anh

Bình luận


Bình luận

Quân Lê
22:48 - 29/01/2024

Câu 37 : 3

Thu Hương Trần
12:52 - 18/04/2024

câu 36 : -6

Thu Hương Trần
12:53 - 18/04/2024

câu 37: 3

Thu Hương Trần
12:48 - 18/04/2024

câu 38 : 6

Thu Hương Trần
12:52 - 18/04/2024

câu 45: 3