Trắc nghiệm Hệ tọa độ trong không gian có đáp án (Thông hiểu)

  • 1764 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong không gian Oxyz, điểm N đối xứng với M(3,-1,2) qua trục Oy là:

Xem đáp án

Trong không gian Oxyz, điểm N đối xứng với M(3,-1,2) qua trục Oy là N3;1;2

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Khi chiếu điểm M(-4,3,-2) lên trục Ox được điểm N thì:

Xem đáp án

Khi chiếu điểm M(-4,3,-2) lên trục Ox được điểm N có tọa độ N (-4,0,0) nên ON¯=4 

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(- 2,3,4) . Khoảng cách từ điểm A đến trục Ox là:

Xem đáp án

Gọi H là hình chiếu của A lên Ox  H2;0;0AH=0;3;4

Vậy khoảng cách từ A đến trục Ox là:  AH=32+42=5

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1,2,3) . Tìm tọa độ điểm A1 là hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng (Oyz)

Xem đáp án

Phương trình mặt phẳng (Oxz): x = 0.

Tọa độ điểm A1 là hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng (Oyz) là:A10;2;3

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(-3,2,-1). Tọa độ điểm A’ đối xứng với A qua gốc tọa độ O là:

Xem đáp án

Tọa độ điểm A’ đối xứng với A3;2;1 qua gốc tọa độ O là:A'3;2;1

Đáp án cần chọn là: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận