Trắc nghiệm Khái niệm về mặt tròn xoay có đáp án (Vận dụng - Phần 1)

  • 2321 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 50 phút

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận