Trắc nghiệm Ôn tập chương II Hình học 12 có đáp án (Thông hiểu)

  • 1415 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn mệnh đề sai:

Xem đáp án

Điểm không thuộc mặt cầu thì có thể nằm ngoài hoặc nằm trong mặt cầu nên các điểm nằm trong mặt cầu vẫn thuộc khối cầu.

Do đó C sai.

Đáp án cần chọn là: C.


Câu 2:

Chọn mệnh đề đúng

Xem đáp án

Nếu (P) là mặt phẳng kính thì OH=0HO hay (P) đi qua O là tâm mặt cầu, do đó (P) đi qua đường kính của mặt cầu.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Công thức tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp có cạnh bên vuông góc với đáy là:

Xem đáp án

Hình chóp có cạnh bên vuông góc với đáy nội tiếp mặt cầu có bán kính R=r2+h24 với r là bán kính đường tròn đáy, h là chiều cao hình chóp (độ dài cạnh bên vuông góc với đáy)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Hình lập phương có độ dài cạnh a = 6 thì đường kính mặt cầu ngoại tiếp là:

Xem đáp án

Đường kính mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương cạnh a là 

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Cho một lập phương có cạnh bằng a. Tính diện tích mặt cầu nội tiếp hình lập phương đó

Xem đáp án

Mặt cầu nội tiếp hình lập phương cạnh a có bán kính bằng a2

Diện tích mặt cầu đó là 

Đáp án cần chọn là: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

9 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận