Trắc nghiệm Ôn tập Toán 12 Chương 1 có đáp án (P1) (Nhận biết)

  • 2998 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=f(x) có limx+fx=0 và limxfx=+. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

limx+fx=0 và limxfx=+ nên đồ thị hàm số chỉ có một tiệm cận ngang là trục hoành


Câu 2:

Hỏi a và b thỏa mãn điều kiện nào để hàm số y=ax4+bx2+ca0 có đồ thị dạng như hình bên?

Xem đáp án

Đáp án B

Dựa vào hình dạng của đồ thị ta thấy: hệ số a > 0 và đồ thị có 3 cực trị nên a và b trái dấu

Vậy a > 0 và b < 0


Câu 3:

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình bên. Số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = f(x) là:

Xem đáp án

Đáp án B

Theo định nghĩa tiệm cận ngang thì đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận ngang là y=±1


Câu 4:

Hàm số nào dưới đây có tập xác định bằng R?

Xem đáp án

Đáp án C

Đáp án A: Hàm số xác định nếu x0 nên loại.

Đáp án B: Hàm số xác định nếu x1 nên loại.

Đáp án C: Hàm số xác định nếu x2+10 luôn đúng nên C đúng.

Đáp án D: Hàm số xác định nếu x210x±1 nên loại.


Câu 5:

Số cực trị của hàm số y=ax+bcx+d là:

Xem đáp án

Đáp án A

Hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất không có cực trị


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

7 tháng trước

Ngô Thị Bích Hằng

Bình luận


Bình luận

Huy Thảo
03:14 - 02/06/2021

câu 5 hàm phân thức bậc nhất không có cực trị ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Huy Thảo
03:18 - 02/06/2021

câu 11 đồ thị đâu ?