Bộ đề thi Toán THPT Quốc gia năm 2022 có lời giải (Đề 1)

  • 9787 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Cho mặt cầu có bán kính R=3. Diện tích của mặt cầu đã cho bằng

Xem đáp án

Chọn B

Diện tích mặt cầu là S=4πR2=4π.32=36π


Câu 2:

Thể tích của một khối lập phương bằng 27. Cạnh của khối lập phương đó là

Xem đáp án

Chọn A

Gọi cạnh của khối lập phương là a ta có a3=27a=3


Câu 3:

Phương trình log2(x+1) = 2 có nghiệm là

Xem đáp án

Chọn C

log2x+1=2x+1=22x+1=4x=3


Câu 4:

Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị như hình bên?

Xem đáp án

Chọn A

- Đồ thị đi qua điểm (0;-1) nên phương án D bị loại và đồ thị đi qua điểm (2;1) nên B loại

- Đồ thị có hai điểm cực trị nên phương án C bị loại ( có y'=x2+3>0)

- Đồ thị hàm số đi qua điểm (1;-3), thay vào phương án A thấy thỏa mãn


Câu 5:

Tiếp tuyến đồ thị hàm số y = x3-3x2+1 tại điểm A (3;1) là đường thẳng

Xem đáp án

Chọn D

Ta có : y'=3x26xy'3=9

Phương trình tiếp tuyến tại điểm A (3;1) là y=9x3+1y=9x26


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 tháng trước

Thanh Bùi

M

1 tháng trước

Min Min Tiểu

M

1 tháng trước

Maria Feliz

Bình luận


Bình luận

Long Nguyễn
20:38 - 31/05/2022

Câu2 a