Trắc nghiệm Cộng, trừ và nhân số phức có đáp án (Vận dụng)

  • 1521 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 2:

Cho số phức z thỏa mãn điều kiện z2+2i=1. Tìm giá trị lớn nhất của z

Xem đáp án

Đáp án A

Áp dụng bất đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối ta có:


Câu 4:

Xét các số phức z thỏa mãn z1+2i=5. Tìm số phức w có mô đun lớn nhất, biết rằng w=z+1+i

Xem đáp án

Đáp án A

Các điểm M(x; y) biểu diễn z = x + yi có khoảng cách đến điểm I(1; - 2) biểu diễn 1 – 2i bằng 5 nên thuộc đường tròn tâm I bán kính bằng 5

Từ đó các điểm biểu diễn w thay đổi trên đường tròn tâm J biểu diễn 1 – 2i + 1 + i = 2 - i, bán kính bằng 5.

Do 2i=5 nên đường tròn này đi qua gốc O

Điểm P biểu diễn w có mô đun lớn nhất khi P là điểm xuyên tâm đối của O trên đường tròn đó tức là w = 2(2 - i) = 4 – 2i


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

7 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận