Trắc nghiệm Nguyên hàm có đáp án (p1) (Thông hiểu)

  • 2868 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nguyên hàm của hàm số y=cotx là:

Xem đáp án


Câu 2:

Tìm nguyên hàm của hàm số fx=sin2xcos2x1

Xem đáp án


Câu 3:

Tìm nguyên hàm của hàm số f(x) = sinx.cos2x

Xem đáp án


Câu 4:

Nếu fxdx=x33+ex+C thì f(x) bằng:

Xem đáp án


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

10 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận