Trắc nghiệm Phương trình mũ và phương trình logarit có đáp án (Nhận biết)

  • 1902 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Phương trình 42x+5=22-x có nghiệm là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A.


Câu 2:

Tổng các nghiệm của phương trình 3x4-3x3=81

Xem đáp án

Tổng các nghiệm sẽ bằng 0

Đáp án cần chọn là: A.


Câu 3:

Giải phương trình 4x=8x-1

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D.


Câu 4:

Số nghiệm của phương trình 22x2-7x+5=1 là:

Xem đáp án

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm.

Đáp án cần chọn là: A.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận