Trắc nghiệm Phương trình mũ và phương trình logarit có đáp án (Vận dụng)

  • 1929 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Biết rằng phương trình log33x+1-1=2x+log132 có hai nghiệm x1 và x2. Hãy tính tổng S=27x1+27x2

Xem đáp án

Điều kiện:

Phương trình:

Ta có:

Đáp án cần chọn là: A.


Câu 2:

Tìm m để phương trình 4x-2x+3+3=m có đúng 2 nghiệm x1;3

Xem đáp án

Đặt 

Xét hàm số  trên (2;8) có:

BBT:

Căn cứ BBT:

Phương trình  có đúng 2 nghiệm 

Đáp án cần chọn là: A.


Câu 3:

Tìm giá trị của tham số m để phương trình 9x-m.3x+2+9m=0 có hai nghiệm phân biệt x1;x2 thỏa mãn x1+x2=3

Xem đáp án

Phương trình tương đương với: 32x-9m.3x+9m=0 (*)

Đặt 3x=a với a > 0 phương trình thành: a2-9m.a+9m=0

Giả sử phương trình có 2 nghiệm x1 và x2 thì 3x1;3x2 lần lượt là nghiệm của (*)

Suy ra:

Đáp án cần chọn là: D.


Câu 4:

Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m để phương trình sau có 2 nghiệm phân biệt 91-x+2m-131-x+1=0

Xem đáp án

Thử với m = - 1 ta được phương trình:

 phải có 2 nghiệm 31-x đều dương và 2 nghiệm đó là 2-3 và 2+3

Vậy m = - 1 thỏa mãn nên ta loại được A, B, D

Đáp án cần chọn là: C.


Câu 5:

Biết phương trình 9x-2x+12=2x+32-32x-1 có nghiệm là a. Tính giá trị của biểu thức P=a+12log922

Xem đáp án

Phương trình trên tương đương với

Suy ra

Đáp án cần chọn là: C.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận