Trắc nghiệm Số phức có đáp án

  • 1751 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Số phức liên hợp của z = 3 + 2i là:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: z=3+2iz¯=32i


Câu 2:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho các điểm A, B như hình vẽ bên:

Trung điểm của đoạn thẳng AB biểu diễn số phức

Xem đáp án

Đáp án B

Dựa vào hình vẽ ta thấy A2;1,B1;3

Gọi I là trung điểm của AB I12;2

Vậy trung điểm của đoạn thẳng AB biểu diễn số phức 12+2i


Câu 3:

Trong các số phức z1=2i,z2=2i,z3=5i,z4=4 có bao nhiêu số thuần ảo?

Xem đáp án

Đáp án D

Có 2 số thuần ảo, đó là: z1=2i,z3=5i


Câu 4:

Cho số phức z=1+2i. Tìm mô đun của số phức z¯

Xem đáp án

Đáp án A

z=1+2iz=z¯=12+22=5


Câu 5:

Cho số phức z=43i. Khi đó z bằng:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: z=43iz=42+32=5


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

7 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận