Trắc nghiệm Toán 9 Bài 6 (có đáp án): Hệ thức Vi-ét và ứng dụng (phần 2)

  • 1167 lượt thi

  • 43 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng: Phương trình ax2+bx+c =0 (a0) có hai nghiệm x1; x2. Khi đó:

Xem đáp án

Cho phương trình bậc hai ax2+bx+c=0 (a0). Nếu x1;x2 là hai nghiệm của phương trình thì x1+x2=bax1.x2=ca

Đáp án: A


Câu 2:

Chọn phát biểu đúng: Phương trình ax2+bx+c=0 (a 0) có a – b + c = 0. Khi đó:

Xem đáp án

+) Nếu phương trình ax2+bx+ c=0 (a0) có a + b + c = 0 thì phương trình có một nghiệm x1=1, nghiệm kia là x2=ca

+) Nếu phương trình ax2+bx+c=0 (a0) có a − b + c = 0 thì phương trình có một nghiệm x1=1, nghiệm kia là x2=ca

Đáp án: C


Câu 3:

Chọn phát biểu đúng: Phương trình ax2+bx+c=0 (a0) có a + b + c = 0. Khi đó:

Xem đáp án

+) Nếu phương trình ax2+bx+c=0(a0) có a + b + c = 0 thì phương trình có một nghiệm x1=1, nghiệm kia là x2=ca

+) Nếu phương trình ax2+bx+c=0(a0) có a − b + c = 0 thì phương trình có một nghiệm x1=-1, nghiệm kia là x2=-ca

Đáp án: A


Câu 4:

Cho hai số có tổng là S và tích là P với S24P. Khi đó nào dưới đây?

Xem đáp án

Nếu hai số có tổng là S và tích là P thì hai số đó là hai nghiệm của phương trình

X2  SX + P = 0 (ĐK: S24P)

Đáp án: B


Câu 5:

Hai số u = m; v = 1 – m là nghiệm của phương trình nào dưới đây?

Xem đáp án

Ta có S=u+v=m+1m=1P=uv=m(1m) u, v là hai nghiệm của phương trình  x2  x + m (1  m) = 0  

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Huyền Trang

Bình luận


Bình luận