Tổng hợp đề thi thử THPTQG môn Toán cực hay tuyển chọn, có lời giải chi tiết (Đề số 1)

  • 2176 lượt thi

  • 45 câu hỏi

  • 60 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho hàm số y=3x-3 có đồ thị ( C ) . Mệnh đề đúng nhất trong các mệnh đề sau.

Xem đáp án

Có: lim x3+3x-3=+x=3 là tiệm cận ngang

lim x3+3x-3=0y=0 là tiệm cận đứng

Đáp án cần chọn là C


Câu 2:

Khoảng đồng biến lớn nhất của hàm số y=x3+2x

Xem đáp án

Có y'=3x2+2>0xBKhoảng đồng biến lớn nhất của hàm số R

Đáp án cần chọn là D


Câu 3:

Cho hàm số f(x)=ax4+bx+c.

Xem đáp án

Hàm bậc 4 dạng trùng phương luôn có 1 cực trị hoặc 3 cực trị nên chọn đáp án D

Đáp án cần chọn là D


Câu 4:

Chọn khẳng định sai?

Xem đáp án

Hàm mũ y=a-x luôn có giá trị dương với mọi x nên khẳng định B sai

Đáp án cần chọn là B


Câu 5:

Mọi số thực dương a, b. Mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Vì 34<1 nên log34a < log34b a > b

Đáp án cần chọn là A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận