Đề kiểm tra Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (Mới nhất) (Đề 8)

  • 8769 lượt thi

  • 38 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 3:

limx+x31x bằng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: limx+x31x

=limx+x21x=+


Câu 4:

Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: limx3x+2x2=3+232=5

Vậy C là đáp án đúng.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận