Tổng hợp đề thi thptqg môn Toán cực hay mới nhất (Đề số 01)

  • 3785 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đồ thị của hàm số y=x35x2+6x và đồ thị của hàm số y=x25x+6 có tất cả bao nhiêu điểm chung?

Xem đáp án

Đáp án B

Hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số chính là nghiệm của phương trình

Vậy đồ thị của hàm số y=x35x2+6x giao với đồ thị hàm số y=x25x+6 tại 3 điểm.


Câu 5:

Đồ thị hàm số y=ax+bx1 cắt trục tung tại điểm A(0;−1), tiếp tuyến của đồ thị tại điểm A có hệ số góc k=-3. Giá trị của của thức P=a+b là

Xem đáp án

Đáp án B

Đồ thị hàm số đi qua điểm A(0;−1) do đó 1=0+b01b=1

Tiếp tuyến của đồ thị tại A(0;−1) có hệ số góc bằng -3, do đó y'0=3

y'0=a1012=3a=2

Vậy a+b=3.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 tháng trước

Tâmm Títt

Bình luận


Bình luận