Đề kiểm tra Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (Mới nhất) (Đề 16)

  • 8789 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0 ?

Xem đáp án

Ta có lim12n+1=lim1n2+1n=02=0


Câu 2:

Dãy số nào sau đây có giới hạn khác 0 ?

Xem đáp án

Ta có lim2n+1n+5=lim2+1n1+5n=21=2


Câu 3:

lim2n1n3+5 bằng 

Xem đáp án

Ta có lim2n1n3+5=lim2n21n31+5n3=01=0


Câu 4:

lim1+5n4n5n+1 bằng

Xem đáp án

Ta có lim1+5n4n5n+1=lim15n+145n5=15=15


Câu 5:

Cho dãy số un thỏa mãn limun3=0. Tìm limun=0 

Xem đáp án

 Theo định nghĩa giới hạn hữu hạn của dãy số ta có limun3=0limun=3                   


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận