Đề kiểm tra Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (Mới nhất) (Đề 1)

  • 522 lượt thi

  • 38 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho dãy số un thỏa mãn limun2020=1. Giá trị của lim un bằng

Xem đáp án

lim un2020=1lim un2020=1lim un=2021. 

Vậy chọn phương án C.


Câu 2:

limn2+2nn+1 bằng

Xem đáp án

Ta có limn2+2nn+1=lim1+2n1n+1n2. 

lim1+2n=1>0lim1n+1n2=01n+1n2>0,nlim1+2n1n+1n2=+.

Vậy chọn phương án B.


Câu 3:

Cho hai dãy số un,vn thỏa mãn lim un=4 lim vn=-8 Giá trị của lim unvn bằng

Xem đáp án

lim unvn=lim unlim vn=48=4.

Vậy chọn phương án D.


Câu 4:

limnn2+3 bằng

Xem đáp án

limnn2+3=lim1n1+3n2=01+0=0.

Vậy chọn phương án A.


Câu 5:

lim 5n bằng

Xem đáp án

Do 5>1 nên lim 5n=+.

Vậy chọn phương án A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận