Đề kiểm tra Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (Mới nhất) (Đề 14)

  • 8867 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 2:

Chọn đẳng thức đúng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

 +)ABAC=CB+)AB+CA=CA+)CB+CA=2CO (Vi O là trung đim ca AB)

+)AB+BC=AC.


Câu 3:

Cho hình hộp ABCD.EFGH ba vectơ nào sau đây đồng phẳng
Cho hình hộp ABCD.EFGH ba vectơ nào sau đây đồng phẳng (ảnh 1)

Xem đáp án

 +)EF,FH,EGlà ba véc-tơ có giá cùng song song với mặt phẳng (ABCD) nên chúng cùng thuộc một mặt phẳng và đó là mặt phẳng (EFGH).


Câu 5:

Cho hình hộp ABCD.ABCD chọn khẳng định đúng

Xem đáp án
Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ chọn khẳng định đúng (ảnh 1)

Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận