Đề thi thử tốt nghiệp môn Toán THPT năm 2022 có đáp án (đề 30)

  • 8024 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Rút gọn biểu thức P=xxx...xn43 với x>0, n, n2 ta được kết quả P=xα. Khẳng định nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: 

P=xxx...xn43=x12.x12.3.x12.3.4...x12.3.4...nα=12!+13!+...+1n!


Câu 2:

Cho các số phức z1=23i, z2=1+4i. Số phức liên hợp với số phức z1z2 bằng

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: z1z2=23i1+4i=14+5iz1z2¯=145i


Câu 3:

Cho mặt phẳng (α) và đường thẳng dα. Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án D

Nếu d //α và bα thì chưa chắc d//b, có thể xảy ra trường hợp d và b chéo nhau.


Câu 4:

Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC với A1;2;1, B2;1;3, C4;7;5. Độ dài phân giác trong của tam giác ABC kẻ từ đỉnh B

Xem đáp án

Đáp án D

Gọi D(a;b;c) là chân đường phân giác kẻ từ đỉnh B. Ta có:

BABC=ADCD=12AD=12CD2a1=a42b2=b+72c+1=c+5a=23b=113c=1BD=2743


Câu 5:

Cho hàm số y=3x+112x. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

Đồ thị hàm số y=ax+bcx+d có tiệm cận đứng x=dc và tiệm cận ngang y=ac nên tiệm cận ngang là y=32


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

5 tháng trước

Toan Minh

Bình luận


Bình luận