Bài tập Tích phân cực hay có lời giải (P1)

  • 7934 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mệnh đề nào dưới đây là sai?

Xem đáp án

C sai. C chỉ đúng khi k0

Đáp án C


Câu 3:

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số y = x3-x, y = 0 được xác định bởi công thức.

Xem đáp án

x3-3x=0x=0x=1x=-1Với x(-1;0) thì x3-3x>0Với x(0;1) thì x3-3x<0Diện tích cần tìm :S=-11x3-3xdx=-10(x3-3x)dx+01(3x-x3)dx

 


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Linh Ryes

Bình luận


Bình luận