Đề kiểm tra Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (Mới nhất) (Đề 2)

  • 8793 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

limn+2 bằng

Xem đáp án

Chọn A

Ta có:

limn+2=lim n1+2n=lim n.lim1+2n=+


Câu 4:

lim1n+3 bằng

Xem đáp án

Chọn C

Ta có: lim1n+3=lim1n1+3n=lim1n1+lim3n=0

Câu 5:

lim 2n bằng

Xem đáp án

Chọn A


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận