Đề kiểm tra Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (Mới nhất) (Đề 13)

  • 8751 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 2:

Cho cấp số cộng (un) có số hạng đầu u1 = 2 và công sai d = 3. Tìm số hạng u5.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cấp số cộng (un) có công thức tổng quát là

un = u1 + (n - 1).d

Þ un = 2 + (n - 1).3

= 2 + 3n - 3 = 3n - 1.

Vậy u5 = 3.5 - 1 = 14.


Câu 3:

Cho cấp nhân (un) có số hạng u3 = -2 và u6 = 128. Tìm công bội q của cấp số nhân (un).

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cấp số nhân (un) có công thức tổng quát là un = u1.qn - 1.

Ta có:

u3 = u1.q2 = -2 (*)

u6 = u1.q5 = 128 (**)

Chia vế với vế của (**) cho (*) ta có
 
q3 = -64 => q=643=4.

Câu 5:

Tìm giới hạn L=limx2x24x+2.

Xem đáp án
Tìm giới hạn  lim x đến -2 lim x^2-4/x+2 (ảnh 1)

Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận