Đề thi Học kì 2 Toán 9 chọn lọc, có đáp án (Đề 1)

  • 2841 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

a) 3x2 – 7x + 2 = 0

Xem đáp án

a) 3x2 – 7x + 2 = 0

Δ= 72 -4.3.2 = 49 - 24 = 25 > 0 ⇒ = 5

Phương trình có 2 nghiệm phân biệt:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {2; 1/3}


Câu 2:

Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

b) x4– 5x + 4 = 0

Xem đáp án

b)x4-5x2 + 4 = 0

Đặt t = x2 ≥ 0 , ta có phương trình:

t2 - 5t + 4 = 0 (dạng a + b + c = 1 -5 + 4 = 0)

t1= 1 (nhận) ; t2= 4 (nhận)

với t = 1 ⇔ x2 = 1 ⇔ x = ± 1

với t = 4 ⇔ x2 = 4 ⇔ x = ± 2

Vậy nghiệm của phương trình x = ±1; x = ± 2


Câu 4:

a) Vẽ đồ thị (P) hàm số y= x2/4

Xem đáp án

a) Tập xác định của hàm số: R

Bảng giá trị:

x-4-2024
y = x2/ 441014

Đồ thị hàm số y = x2 /4 là một đường parabol nằm phía trên trục hoành, nhận trục Oy làm trục đối xứng và điểm O(0;0) là đỉnh và là điểm thấp nhất.

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9


Câu 5:

b) Trên (P) lấy 2 điểm A và B có hoành độ lần lượt là 4 và 2. Viết phương trình đường thẳng đi qua A và B

Xem đáp án

b) Với x = 4, ta có: y = x2/4 = 4 ⇒ A (4; 4)

Với x = 2, ta có y = x2/4 = 1 ⇒ B ( 2; 1)

Giả sử đường thẳng đi qua 2 điểm A, B là y = ax + b

Đường thẳng đi qua A (4; 4) nên 4 = 4a + b

Đường thẳng đi qua B (2; 1) nên : 1= 2a + b

Ta có hệ phương trình

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Vậy phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A, B là y = 3/2 x - 2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Tuấn Kiệt
21:43 - 05/03/2022

câu 2: Đặt t =
x
2
≥ 0 , ta có phương trình:

t
2
- 5t + 4 = 0 (dạng a + b + c = 1 -5 + 4 = 0)

t
1
= 1 (nhận) ;
t
2
= 4 (nhận)

với t = 1 ⇔
x
2
= 1 ⇔ x = ± 1

với t = 4 ⇔
x
2
= 4 ⇔ x = ± 2

Vậy nghiệm của phương trình x = ±1; x = ± 2