Tổng hợp 25 đề thi thử thpt quốc gia môn Toán cực hay, chọn lọc có lời giải (Đề số 1)

  • 10878 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y=x+1+3-x trên đoạn -1;3.

Xem đáp án

Đáp án là C.

• Ta có: y,=12x+1-123-x , cho y,=0x=1-1;3 

• Tính được:  y(-1)=2; y(3)=2; y(1)=22

            Vậy max y[-1;3]=22


Câu 2:

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng y=m-2x cắt đồ thị hàm số y=2x+4x+1 tại hai điểm phân biệt

Xem đáp án

Đáp án là C.

• Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị:   2x+4x+1=m-2x(x-1)2x2-(m-4)x-m+4=0. (1)

• Đường thẳng y=m-2x cắt đồ thị hàm số y=2x+4x+1 tại hai điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt khác -1

(m-4)2-S(-m+4)>02-(m-4)(-1)-m+40m2-16>020m>4


Câu 3:

Đồ thị của hàm số y=2x-1 có bao nhiêu đường tiệm cận?

Xem đáp án

Đáp án là  B.

•  Tập xác định: D=(-;1)(1;+) 

Ta có:

            • limx±y=0 suy ra đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang y = 0

            • limx1+y=+; limx1-y=- suy ra đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng x=1


Câu 4:

Một lăng trụ đứng tam giác có các cạnh đáy bằng 37, 13, 30 và diện tích xung quanh bằng 480. Tính thể tích của khối lăng trụ.

Xem đáp án

Đáp án là B.

• Gọi x là đường cao của lăng trụ và S1;S2;S3 lần lượt là diện tích các mặt bên của lăng trụ.

            • Theo giả thiết S1+S2+S3=48030x+13x+37x=480x=6

            • Diện tích tam giác đáy của lăng trụ S=180 (Công thức  Hê - rông).

            • Thể tích khối lăng trụ V=x.S=6.180=1080


Câu 5:

Cho hàm số y=fx=x+2 mệnh đề nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án là A.

• Đáp án  A sai,các câu còn lại đúng.

• Xét hàm số y=f(x)=x+2

+ Tập xác định : D=

x-x

+ f(-x)=-x+2=x-2±f(x). Vậy hàm số đã cho không chẵn không lẻ trên .

+  y=f(x)=x+2=x2+4x+4y,=x+2x2+4x+4,x-2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận