Top 5 đề thi Đánh giá năng lực trường ĐHQG Hà Nội có đáp án (Đề 2)

  • 1463 lượt thi

  • 150 câu hỏi

  • 195 phút

Câu 1:

Hà Nội tính đến 10 giờ 45 (giờ VN) ngày 16/12/2020 đã có 15 quốc gia ghi nhận số ca mắc COVID-19 trên 1 triệu.
Tính đến ngày 16/12/2020 Quốc gia nào có số ca mắc Covid 19 – nhiều nhất thế giới (ảnh 1)

(Nguồn: Worldometers.info)

Tính đến ngày 16/12/2020 Quốc gia nào có số ca mắc Covid 19 – nhiều nhất thế giới?

Xem đáp án

Phương pháp giải: Quan sát biểu đồ, lấy thông tin số ca mắc Covid-19 nhiều nhất thế giới tính đến ngày 16/12/2020.

Giải chi tiết: Tính đến ngày 16/12/2020 Mỹ có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất thế giới là: hơn 17 triệu người.
Đáp án D.

Câu 2:

Cho hàm số fx=12x1. Tính f''1

Xem đáp án

Phương pháp giải: 1uxn=n.ux'uxn+1

Giải chi tiết: fx=12x1f'x=22x12f''x=82x13f''1=8
Đáp án D.

Câu 3:

Nghiệm của phương trình log32x3=2 là:

Xem đáp án

Phương pháp giải: Giải phương trình logaritlogafx=bfx=ab

Giải chi tiết: log32x3=22x3=9x=6
Chọn đáp án D.

Câu 4:

Cho hệ phương trình: 2xy=1x2+2xyy2=7 , cặp nghiệm của hệ phương trình đã cho là:

Xem đáp án

Phương pháp giải: Với dạng này ta sẽ sử dụng phương pháp thế. Từ phương trình bậc nhất ta biểu diễn ẩn này theo ẩn kia rồi thế vào phương trình còn lại.

Giải chi tiết: 2xy=1x2+2xyy2=7y=2x1x2+2x2x12x12=7

y=2x1x2+4x22x4x2+4x17=0

y=2x1x2+2x8=0y=2x1x+4x2=0

y=2x1x+4=0x2=0y=2x1x=4x=2x=4y=9x=2y=3

Đáp án B.


Câu 5:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho các điểm A, B như hình vẽ bên.

Trung điểm của đoạn thẳng AB biểu diễn số phức (ảnh 1)

Trung điểm của đoạn thẳng AB biểu diễn số phức

Xem đáp án

Phương pháp giải: - Tìm tọa độ trung điểm I của AB: xI=xA+xB2yI=yA+yB2.

- Số phức được biểu diễn bởi điểm Ia;b là: z=a+bi.

Giải chi tiết: Dựa vào hình vẽ ta thấy A2;1,B1;3.

Gọi I là trung điểm của AB I12;2.

Vậy trung điểm của đoạn thẳng AB biểu diễn số phức 12+2i.
Đáp án B.

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận