Đề kiểm tra Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (Mới nhất) (Đề 4)

  • 8866 lượt thi

  • 38 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho dãy số (un), biết un=n2n+1,n*. Số hạng đầu tiên của dãy số là:

Xem đáp án

Ta có : u1=121+1=12 .

Chọn đáp án D.

Câu 2:

Cho dãy số (un), biết u1=2un+1=2un1  với n1. Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó lần lượt là:

Xem đáp án

Ta có:

u1 = 2.

u2=2.u11=2.21=3.

u3=2.u21=2.31=5.

Vậy ba số hạng đầu tiên của dãy số lần lượt là: 2; 3; 5.

Chọn đáp án A.


Câu 3:

Cho dãy số (un), biết un=n1n+2,n*. Tìm khẳng định sai

Xem đáp án

* Ta có: u1=111+2=0. Phương án A đúng.

* Ta có un=n1n+2=(n+2)3n+2=13n+2<1.

Suy ra:  nên  bị chặn trên. Phương án B đúng.

* Ta có:

un+1un=nn+3n1n+2=n2+2nn2+n3n+3n+3n+2=3n+3n+2>0;n*

Suy ra (un) là dãy số tăng. Phương án C sai.

* Ta có: u5=515+2=47. Phương án D đúng.

 Vậy khẳng định sai là: “ (un) là dãy số giảm”.


Câu 4:

Cho dãy số (un), biết un=21n2+3n+2,n*. Tích của 2021 số hạng đầu tiên bằng

Xem đáp án

Ta có:

1n2+3n+2=1n+1n+2=11.21.11n+11n+2=1n+11n+2

Suy ra: un=21n+11n+2 .

 u1=21213u2=21314u3=21415.....u2021=21202212023.

u1.u2.u3....u2021=21213.21314.21415....21202212023=21213+1314+1415+....+1202212023=21212023=220214046

Chọn đáp án C.


Câu 5:

Cho dãy số (un), biết u1=1un+1=un.3n, n*. Số hạng thứ 10 của dãy số là:

Xem đáp án

Ta có: u1=1u2=u1.31u3=u2.32.....u10=u9.39

u1.u2.u3....u10=u1.u2....u9.31.32....39u10=31+2+....+9=39.102=345.

Chọn đáp án A.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận