Đề số 28

  • 8339 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Có bao nhiêu cách chọn ba học sinh từ một nhóm gồm 15 học sinh? 

Xem đáp án

Số cách chọn ba học sinh từ một nhóm gồm 15 học sinh là C153.

Chọn đáp án D.


Câu 2:

Cho cấp số cộng un biết u1=3,u2=1. Tìm u3. 

Xem đáp án

Công thức tổng quát của cấp số cộng có số hạng đầu là u1và công sai d là un=u1+n1d.

Vậy ta có d=u2u1=13=4u3=u2+d=1+4=5

Chọn đáp án C.


Câu 3:

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như hình bên. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
Media VietJack

Xem đáp án

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy hàm số

Đồng biến trên các khoảng ;12 và 12;3.

Nghịch biến trên khoảng 3;+.

Chọn đáp án C.


Câu 4:

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ. Hàm số đạt cực đại tại điểm
Media VietJack

Xem đáp án

Từ bảng biến thiên, nhận thấy f'(x) đổi dấu từ + sang - tại x=1 do đó hàm số đạt cực đại tại điểm x=1 và yCD=3.Chọn đáp án C.


Câu 5:

Cho hàm số y=f(x). Hàm số y=f'(x) có đồ thị như hình bên. Tìm số điểm cực trị của hàm số y=f(x)
Media VietJack

Xem đáp án

Từ đồ thị hàm số y=f'(x) ta thấy f'(x) đổi dấu một lần (cắt trục Ox tại một điểm) do đó số điểm cực trị của hàm số f(x) là 1.

Chọn đáp án B.

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận