Đề số 6

  • 8335 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Một đội văn nghệ có 10 người gồm 6 nam và 4 nữ. Cần chọn ra một bạn nam và một bạn nữ để hát song ca. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

Xem đáp án
Số cách chọn một bạn nam và một bạn nữ để hát song ca là C61.C41=24 cách
Chọn đáp án A

Câu 2:

Cho cấp số nhân un  có u1=2  và công bội q=3 . Số hạng u2  là

Xem đáp án

Ta có un+1=un.q

Suy ra u2=u1.q=6

Vậy u2=6
Chọn đáp án A

Câu 3:

Cho hàm số y=fx  xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên

Cho hàm số y=f(x)  xác định, liên tục trên R  và có bảng biến thiên (ảnh 1)

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Xem đáp án

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy f'x<0  trên khoảng 0;1  hàm số nghịch biến trên 0;1 .

Chọn đáp án D


Câu 4:

Cho hàm số fx  có bảng biến thiên như hình vẽ.

Cho hàm số f(x)  có bảng biến thiên như hình vẽ. (ảnh 1)

Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

Xem đáp án

Nhìn bảng biến thiên ta thấy hàm số có điểm cực tiểu là x=0 .


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận