Đề số 29

  • 8431 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Diện tích xung quanh của hình nón có độ dài đường sinh l và bán kính r bằng

Xem đáp án

Chọn A

Ta có: Diện tích xung quanh của hình nón có độ dài đường sinh l và bán kính r là Sxq=πrl.


Câu 2:

Cho cấp số cộng un với u1=2 và u2=8. Công sai của cấp

số cộng bằng

Xem đáp án

Chọn D

Ta có: d=u2u1=82=6.

Vậy công sai của cấp số cộng là: d=6.


Câu 3:

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như hình bên.

Media VietJack

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn B

Theo bài ra, ta có: Hàm số đồng biến trên các khoảng ;0 và 3;+

Câu 4:

Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm 8

học sinh?

Xem đáp án

Chọn B

Mỗi cách chọn 2 học sinh từ một nhóm 8 học sinh là một tổ hợp chập 2 của 8.

Vậy số cách chọn là C82.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận