Đề số 12

  • 8435 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Tập nghiệm của phương trình 2x=1

Xem đáp án
Ta có 2x>0 nên phương trình 2x=1 vô nghiệm.
Chọn đáp án A

Câu 2:

Đường cong trong hình vẽ bên là của hàm số nào dưới đây?
Đường cong trong hình vẽ bên là của hàm số nào dưới đây? (ảnh 1)

Xem đáp án
Dựa vào đồ thị và đáp án, hàm số cần tìm có dạng y=ax4+bx2+c với a<0.
Chọn đáp án A

Câu 3:

Cho hàm số y=fx  có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?
Cho hàm số  y=f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ bên.  (ảnh 1)

Xem đáp án
A sai vì hàm số chỉ đạt cực trị tại x=2
B sai vì trên 0;2 hàm số đồng biến.
C đúng vì hàm số chỉ đạt cực trị tại x=2.
D sai vì limxy=+ nên hàm số không có giá trị lớn nhất.
Chọn đáp án B

Câu 4:

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác cân tại A, AB=AC=a, BAC^=120°. Tam giác SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Tính thể tích V của khối chóp S.ABC .

Xem đáp án

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác cân tại A, (ảnh 1)

Gọi H là trung điểm đoạn ABSHAB( vì tam giác SAB là tam giác đều).
SABABCSABABC=ABSHSAB;SHABSHABC
Chọn đáp án A

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận