Đề số 30

  • 8340 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Thể tích của khối cầu bán kính a bằng

Xem đáp án

Đáp án A

Thể tích khối cầu bán kính a là V=43πa3.


Câu 2:

Với a và b là hai số thực dương tùy ý, logab2 bằng

Xem đáp án

Đáp án B

Có logab2=loga+logb2=loga+2logb.


Câu 4:

Cho 12fxdx=2  122gxdx=8. Khi đó 12fx+gxdx bằng:

Xem đáp án

Đáp án A

12fxdx=2 12gxdx=412fx+gxdx=6.


Câu 5:

Cho hàm số f(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án B

Dựa vào đồ thị hàm số suy ra hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng (-1;1).

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận